Action Plan

Oprogramowanie do rozwiązywania poroblemów metodą 8D

Rozwiązywanie problemów metodą 8D (ang. 8 Disciplines)

Rozwiązywanie problemów metodą 8D (ang. 8 Disciplines)

Rozwiązywanie problemów przy pomocy 8D (ang. 8 Disciplines) to metoda opracowana na potrzeby Armii Amerykańskiej w latach 70' dostosowana póżniej przez firmę Ford Motor Company do specyfiki produkcji. Używana do rozwiązywania problemów, jest obenie wykorzystywana przez znaczną część inżynierów jakości w fabrykach na całym Świecie.

8D ma zastosowanie w wielu obszarach działania fabryki, a szczególnie nadaje się do: obsługi reklamacji, redukcji ilości odpadów, łagodzenia wpływu sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, a także wszelkich innych problemów występujących na produkcji i wokół produkcji. Metoda 8D może być wykorzystywana również w życiu osobistym, niemniej jednak nie jest to zakres tego opracowania.

Z czasem 8D stało się standardem w branży motoryzacyjnej, montażowej i innych branżach wytwórczych, które wymagają szczegółowego, ustrukturyzowanego procesu rozwiązywania problemów przy użyciu podejścia zespołowego.

Ta niezwykle prosta, a zarazem efektywna metoda określa stałe działania naprawcze w oparciu o analizę statystyczną problemu i jego źródło poprzez określenie przyczyn źródłowych. 8D, podobnie jak PDCA, może być realizowane cyklicznie zgodnie z logiką Cyklu Deminga, zwłaszcza w przypadku, kiedy została zastosowana w temacie wdrażania ciągłego doskonalenia.

Kroki (dyscypliny) metody 8D

Pierwotnie ośmiokrokowy plan działań (stąd nazwa "8D"), często jest uzupełniany o tzw. krok 0, czyli działania natychmiastowe. Poniżej przedstawiono poszczególne kroki metody rozwiązywania problemów 8D:

 1. Działania natychmiastowe [0D] - wdrożenie akcji zarządzania kryzysowego, które zostaną uruchomione od razu po zaistnieniu lub zidentyfikowaniu problemu, np: zatrzymanie linii, wstrzymanie wysyłek lub zarządzenie dodatkowej selekcji.
 2. Zawiązanie zespołu [1D] - określenie kompetencji koniecznych do rozwiązania problemów i zebranie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, którzy patrzą na problem z różnych punktów widzenia.
 3. Określenie problemu [2D] - doprecyzowanie i zrozumienie problemu oraz określenie jego negatywnego oddziaływania. Można w tym celu wykorzystać jedno z narzędzi pomagających dookreślić problem, np: 5-Whys czy Diagram Ishikawy.
 4. Działania korekcyjne [3D] - tymczasowe działania korekcyjne, które pozwolą na odizolowanie zaistniałego problemu od innych obszarów lub klientów. Działania te skupiają się na eliminacji negatywnych efektów, a nie przyczyn problemu.
 5. Określenie przyczyn [4D] - szereg działań oraz analiz prowadzonych w ramach całego zespołu, mających na celu znalezienie źródłowej przyczyny problemu (ang. Root Cause Analysis). W tym kroku, jeszcze bardziej niż w 2D, przydadzą się narzędzia taki jak: 5-Whys czy Diagram Ishikawy (Diagram Ryby).
 6. Działania korygujące [5D] - działania, których celem jest wyeliminowanie przyczyny problemu, a nie tylko negatywnych efektów (objawów). Warto jest wdrażać jedno działanie korygujące do jednej przyczyny. W przeciwnym wypadku trudno jest określić, co było rzeczywistą przyczyną problemu.
 7. Weryfikacja działań korygujących [6D] - akcje związane ze sprawdzeniem, czy działania korygujące przyniosły zamierzony efekt oraz czy w ich wyniku nie pojawiły się nowe problemy w innych obszarach działania fabryki, zarówno w krótkim jak i w długim terminie.
 8. Działania prewencyjne [7D] - działania mające na celu zapobiegnięcie podobnym problemom w przyszłości. Działania te powinny wykraczać poza miejsce powstania problemu i mogą być zastosowane w całej organizacji, na wszystkich obszarach i w szerszym zakresie.
 9. Podsumowanie, wnioski i podziękowania [8D] - po zakończeniu wcześniej opisanych działań należy sporządzić podsumowania, wyciągnąć wnioski na przyszłość, a także podziękowąć całemu zespołowi za zaangażowanie i dążenie do skutecznego rozwiązania problemu.
Kroki (dyscypliny) metody 8D

Metoda 8D w Action Plan

Oprogramowanie Action Plan zawiera szereg funkcji oraz zasobów, ktore umożliwiają skuteczne zastosowanie metody 8D do rozwiązywania problemów w fabryce.

 • Dostępna w oprogramowaniu Biblioteka szablonów planów działań zawiera również szablon o nazwie "Rozwiązywanie problemu metodą 8D", który definiuje kompletny, 9-krokowy plan działań wraz z opisami howto, przypisanymi osobami odpowiedzialnymi i terminami wykonania poszczególnych kroków.
 • Dwa widoki realizacji planu działań - widok tabelaryczny i Gantt - dostarczają wielu funkcji usprawniających pracę w wielowydziałowym zespole powołanym do rozwiązania problemu: komentarze, eskalacje, polecenia służbowe czy wnioskowanie o przekazanie działania to tylko niektóre z nich.
 • Jako użytkownik masz do dyspozycji platformę internetową Action Plan oraz aplikację mobilną Action Plan Pulse. Dzięki temu działania związane z rozwiązywaniem problemu metodą 8D możesz podejmować zarówno z komputera jak i z telefonu.
 • W oprogramowaniu dostępna jest funkcja tzw. "kontroli", dzięki której możesz zaplanować weryfikację działania (krok 6D) bez wstrzymywania przebiegu planu 8D. Możesz zaplanować dowolną liczbę kontroli na dowolną datę w przyszłości.
 • Korzystając z funkcji tagowania planów działań, a także załączając dokumentację w postaci plików XLSX, DOCX, PDF i innych, tworzysz bazę wiedzy dotyczącą zaistniałych problemów, przyczyn i sposobów rozwiązania. Zgromadzona w bazie wiedza przyczyni się w sprawnego rozwiazywania problemów w przyszłości.
 • Często efektem ubocznym burzy mózgów odbywających się w trakcie rozwiązywania problemów są innowacyjne pomysły członków zespołu. Oprogramowanie Action Plan posiada również moduł Quick Kaizen, służący do gromadzenia, oceny i wdrażania w życie pomysłów w ramach procesu ciągłego doskonalenia.
Metoda 8D w Action Plan

Kluczowe korzyści z wdrożenia metody 8D z wykorzystaniem oprogramowania Action Plan

Uporządkowana struktura planu działań dostępna pod jednym kliknięciem - oprogramowanie Action Plan, oprócz szeregu funkcji zapewniających łatwiejsze i bardziej transparentne zarządzanie planem działań, posiada także gotowe szablony planów działań, m.in. szablon "Rozwiązywanie problemu metodą 8D". Dzieki temu rozpoczniesz proces rozwiązywania problemu natychmiast, klikając w opcję "Zastosuj szablon".

Błyskawiczna komunikacja i jasno określone odpowiedzialności - moduł planów działań wymusza korzystanie z jasno określonej struktury i ściśle przypisanych odpowiedzialności (1 działanie - 1 odpowiedzialny), co w połaczeniu z inteligentnymi poaiadomieniami email i SMS, a także dostępem do planów działań z aplikacji mobilnej, sprawia, że rozwiązywanie problemów metodą 8D jest realizowane sprawnie, przejrzyście i z pełnym przepływem informacji.

Wprowadzone dane tworzą bazę wiedzy na przyszłość - na samym początku pisaliśmy o tym, że metoda 8D może być stosowana w sposób powtarzalny i wpisuje się w Cykl Deminga. Podstawą tego typu podejścia jest wykorzystanie nauk z poprzedniegu cyklu (lessons learned) do lepszego określenia problemu i zaplanowania działań w cyklu bieżącym. Action Plan gromadzi wszelkie dane i wyniki analiz, które służą do budowania bazy wiedzy i pomagają w rozwiązywaniu przyszłych problemów.

Jak uruchomić Action Plan w 3 krokach?

Krok 1

Kliknij w link poniżej i wypełnij krótki formularz, w którym poprosimy Cię o podanie kilku podstawowych informacji o Twojej organizacji.

Krok 2

Jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą i wspólnie umówicie spotkanie online, na którym przekonasz się jak Action Plan sprawdzi się w Twojej organizacji.

Krok 3

Na podstawie uzyskanych informacji przygotujemy odpowiednio skonfigurowany Action Plan i udostępnimy do darmowego testowania nawet na 60 dni! W trakcie okresuy testowego pomagamy Ci jak najefektywniej wykorzystać narzędzie.