Action Plan

Oprogramowanie do rozwiązywania poroblemów metodą 8D

Rozwiązywanie problemów metodą 8D (ang. 8 Disciplines)

Rozwiązywanie problemów metodą 8D (ang. 8 Disciplines)

Rozwiązywanie problemów przy pomocy 8D (ang. 8 Disciplines) to metoda opracowana na potrzeby Armii Amerykańskiej w latach 70' dostosowana póżniej przez firmę Ford Motor Company do specyfiki produkcji. Używana do rozwiązywania problemów, jest obenie wykorzystywana przez znaczną część inżynierów jakości w fabrykach na całym Świecie.

8D ma zastosowanie w wielu obszarach działania fabryki, a szczególnie nadaje się do: obsługi reklamacji, redukcji ilości odpadów, łagodzenia wpływu sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, a także wszelkich innych problemów występujących na produkcji i wokół produkcji. Metoda 8D może być wykorzystywana również w życiu osobistym, niemniej jednak nie jest to zakres tego opracowania.

Z czasem 8D stało się standardem w branży motoryzacyjnej, montażowej i innych branżach wytwórczych, które wymagają szczegółowego, ustrukturyzowanego procesu rozwiązywania problemów przy użyciu podejścia zespołowego.

Ta niezwykle prosta, a zarazem efektywna metoda określa stałe działania naprawcze w oparciu o analizę statystyczną problemu i jego źródło poprzez określenie przyczyn źródłowych. 8D, podobnie jak PDCA, może być realizowane cyklicznie zgodnie z logiką Cyklu Deminga, zwłaszcza w przypadku, kiedy została zastosowana w temacie wdrażania ciągłego doskonalenia.

Kroki (dyscypliny) metody 8D

Pierwotnie ośmiokrokowy plan działań (stąd nazwa "8D"), często jest uzupełniany o tzw. krok 0, czyli działania natychmiastowe. Poniżej przedstawiono poszczególne kroki metody rozwiązywania problemów 8D:

 1. Działania natychmiastowe [0D] - wdrożenie akcji zarządzania kryzysowego, które zostaną uruchomione od razu po zaistnieniu lub zidentyfikowaniu problemu, np: zatrzymanie linii, wstrzymanie wysyłek lub zarządzenie dodatkowej selekcji.
 2. Zawiązanie zespołu [1D] - określenie kompetencji koniecznych do rozwiązania problemów i zebranie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, którzy patrzą na problem z różnych punktów widzenia.
 3. Określenie problemu [2D] - doprecyzowanie i zrozumienie problemu oraz określenie jego negatywnego oddziaływania. Można w tym celu wykorzystać jedno z narzędzi pomagających dookreślić problem, np: 5W2H, 5-Whys czy Diagram Ishikawy.
 4. Działania korekcyjne [3D] - tymczasowe działania korekcyjne, które pozwolą na odizolowanie zaistniałego problemu od innych obszarów lub klientów. Działania te skupiają się na eliminacji negatywnych efektów, a nie przyczyn problemu.
 5. Określenie przyczyn [4D] - szereg działań oraz analiz prowadzonych w ramach całego zespołu, mających na celu znalezienie źródłowej przyczyny problemu (ang. Root Cause Analysis). W tym kroku, jeszcze bardziej niż w 2D, przydadzą się narzędzia taki jak: 5-Whys czy Diagram Ishikawy (Diagram Ryby).
 6. Działania korygujące [5D] - działania, których celem jest wyeliminowanie przyczyny problemu, a nie tylko negatywnych efektów (objawów). Warto jest wdrażać jedno działanie korygujące do jednej przyczyny. W przeciwnym wypadku trudno jest określić, co było rzeczywistą przyczyną problemu.
 7. Weryfikacja działań korygujących [6D] - akcje związane ze sprawdzeniem, czy działania korygujące przyniosły zamierzony efekt oraz czy w ich wyniku nie pojawiły się nowe problemy w innych obszarach działania fabryki, zarówno w krótkim jak i w długim terminie.
 8. Działania prewencyjne [7D] - działania mające na celu zapobiegnięcie podobnym problemom w przyszłości. Działania te powinny wykraczać poza miejsce powstania problemu i mogą być zastosowane w całej organizacji, na wszystkich obszarach i w szerszym zakresie.
 9. Podsumowanie, wnioski i podziękowania [8D] - po zakończeniu wcześniej opisanych działań należy sporządzić podsumowania, wyciągnąć wnioski na przyszłość, a także podziękowąć całemu zespołowi za zaangażowanie i dążenie do skutecznego rozwiązania problemu.
Kroki (dyscypliny) metody 8D

Metoda 8D w Action Plan

Oprogramowanie Action Plan zawiera szereg funkcji oraz zasobów, ktore umożliwiają skuteczne zastosowanie metody 8D do rozwiązywania problemów w fabryce.

 • Dostępna w oprogramowaniu Biblioteka szablonów planów działań zawiera również szablon o nazwie "Rozwiązywanie problemu metodą 8D", który definiuje kompletny, 9-krokowy plan działań wraz z opisami howto, przypisanymi osobami odpowiedzialnymi i terminami wykonania poszczególnych kroków.
 • Dwa widoki realizacji planu działań - widok tabelaryczny i Gantt - dostarczają wielu funkcji usprawniających pracę w wielowydziałowym zespole powołanym do rozwiązania problemu: komentarze, eskalacje, polecenia służbowe czy wnioskowanie o przekazanie działania to tylko niektóre z nich.
 • Jako użytkownik masz do dyspozycji platformę internetową Action Plan oraz aplikację mobilną Action Plan Pulse. Dzięki temu działania związane z rozwiązywaniem problemu metodą 8D możesz podejmować zarówno z komputera jak i z telefonu.
 • W oprogramowaniu dostępna jest funkcja tzw. "kontroli", dzięki której możesz zaplanować weryfikację działania (krok 6D) bez wstrzymywania przebiegu planu 8D. Możesz zaplanować dowolną liczbę kontroli na dowolną datę w przyszłości.
 • Korzystając z funkcji tagowania planów działań, a także załączając dokumentację w postaci plików XLSX, DOCX, PDF i innych, tworzysz bazę wiedzy dotyczącą zaistniałych problemów, przyczyn i sposobów rozwiązania. Zgromadzona w bazie wiedza przyczyni się w sprawnego rozwiazywania problemów w przyszłości.
 • Często efektem ubocznym burzy mózgów odbywających się w trakcie rozwiązywania problemów są innowacyjne pomysły członków zespołu. Oprogramowanie Action Plan posiada również moduł Quick Kaizen, służący do gromadzenia, oceny i wdrażania w życie pomysłów w ramach procesu ciągłego doskonalenia.
Metoda 8D w Action Plan

Zastosowanie metody 8D krok po kroku

Poniżej zamieszczono instrukcję jak krok po kroku zastosować metodę 8D Problem Solving wykorzystując dostępne funkcje i zasoby systemu Action Plan. Jeśli Twoja organizacja nie jest jeszcze klientem Action Plan to nie zwlekaj i wypełnij formularz szybkiego kontaktu w prawym dolnym rogu strony, a nasz dział obsługi klientów biznesowych niezwłocznie się z Toba skontaktuje.

Krok 1 - zasubskrybuj szablon 8D - W ramach licencji na Action Plan otrzymujesz również dostęp rozbudowanej bazy wiedzy oraz wielu zasobów. Jeśli zdecydujesz się na pakiet licencyjny STANDARD lub EXPERT to jednym z zasobów będzie gotowy szablon Rozwiązanie problemu metodą 8D. Znajdziesz go na liście szablonów, do której link znajduje się w lewym menu.

Krok 2 - zastosuj szablon 8D - W celu zastosowania szablonu kliknij w ikonę zaznaczoną strzałką. Możesz również wybrać szablon z listy momencie tworzenia nowego planu działań. Szablon oprócz rozpisanych kolejnych kroków 8D - dziewięciu, gdyż dodatkowo uwzględniono krok 0, czyli działanie natychmiastowe - zawiera także dodatkowe opisy, które pomogą Ci lepiej przejść przez proces rozwiązania problemu.

Krok 3 - dostosuj plan działań 8D - Zainicjowany plan działań wymaga uzupełnienia danymi specyficznymi dla Twojej organizacji oraz aktualnie rozwiązywanego problemu. Szczególną uwagę zwróc na pola oznaczona strzałkami, czyli: Temat, Opis, Właściciel oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne kroki 8D. Dostosuj także opisy poszczególnych kroków oraz planowane daty ich realizacji.

Krok 4 - zapisz plan działań i rozpocznij analizę 8D - Po uzupłenieniu wszystkich pól obowiazkowych i dostosowaniu pozostałych parametrów, wprowadź plan działań do systemu poprzez kliknięcie w przycisk zapisz zazanaczony strzałką. Teraz osoby obpowiedzialne za poszczególne działania zostaną automatycznie powiadomione o przydzielonych im działaniach.

Krok 5 - zapisz swój własny szablon 8D - W kroku nr 3 wymagane było określenie specyficznych parametrów dla organizacji, przede wszystkim osób odpowiedzialnych za poszczególne kroki. Jest wysoce prawdopodobne, że w ramach Twojej organizacji zespół specjalistów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów za każdym razem będzie podobny, jeśli nie identyczny. Warto zatem zapisać dostosowany plan działań jako nowy szablon. Możesz to zrobić wybierajać właściwą opcję z lewego panelu (strzałki nr 1 i 2). Następnie należy określić nazwę szablonu oraz parametry, które mają być w nim zapisane (strzałka nr 3). Na sam koniec zapisz nowy szablon (strzałka 4), żeby móc z niego korzystać w przyszłości i rozwiązaywać problemy jeszcze szybciej.

Kluczowe korzyści z wdrożenia metody 8D z wykorzystaniem oprogramowania Action Plan

Uporządkowana struktura planu działań dostępna pod jednym kliknięciem - oprogramowanie Action Plan, oprócz szeregu funkcji zapewniających łatwiejsze i bardziej transparentne zarządzanie planem działań, posiada także gotowe szablony planów działań, m.in. szablon "Rozwiązywanie problemu metodą 8D". Dzieki temu rozpoczniesz proces rozwiązywania problemu natychmiast, klikając w opcję "Zastosuj szablon".

Błyskawiczna komunikacja i jasno określone odpowiedzialności - moduł planów działań wymusza korzystanie z jasno określonej struktury i ściśle przypisanych odpowiedzialności (1 działanie - 1 odpowiedzialny), co w połaczeniu z inteligentnymi poaiadomieniami email i SMS, a także dostępem do planów działań z aplikacji mobilnej, sprawia, że rozwiązywanie problemów metodą 8D jest realizowane sprawnie, przejrzyście i z pełnym przepływem informacji.

Wprowadzone dane tworzą bazę wiedzy na przyszłość - na samym początku pisaliśmy o tym, że metoda 8D może być stosowana w sposób powtarzalny i wpisuje się w Cykl Deminga. Podstawą tego typu podejścia jest wykorzystanie nauk z poprzedniegu cyklu (lessons learned) do lepszego określenia problemu i zaplanowania działań w cyklu bieżącym. Action Plan gromadzi wszelkie dane i wyniki analiz, które służą do budowania bazy wiedzy i pomagają w rozwiązywaniu przyszłych problemów.

Jak uruchomić Action Plan w 3 krokach?

Krok 1

Kliknij w link poniżej i wypełnij krótki formularz, w którym poprosimy Cię o podanie kilku podstawowych informacji o Twojej organizacji.

Krok 2

Jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą i wspólnie umówicie spotkanie online, na którym przekonasz się jak Action Plan sprawdzi się w Twojej organizacji.

Krok 3

Na podstawie uzyskanych informacji przygotujemy odpowiednio skonfigurowany Action Plan i udostępnimy do darmowego testowania nawet na 60 dni! W trakcie okresuy testowego pomagamy Ci jak najefektywniej wykorzystać narzędzie.