Action Plan

Oprogramowanie zastosowania Cyklu Deminga w fabryce

Cykl Deminga - podstawy

Cykl Deminga - podstawy

Cykl Demimnga to element procesu ciągłego doskonalenia opracowany w latach 50-tych przez amerykańskiego statystyka Williama Edwardsa Deminga jako iteracyjny, 4-krokowy schemat ciągłej poprawy PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act).

Podejście to zostało później zmodyfikowane i spopularyzowane przez współpracownika Deminga z Bell Laboratories, Waltera Shewharta pod nazwą PDSA (ang. Plan-Do-Study-Act). Nazwa trzeciego kroku "Study", oznaczająca badać lub studiować, lepiej niż "Check" odzwierciedla podejmowane działania i zamierzone rezultaty na tym etapie cyklu.

To, co charakteryzuje cykl PDCA/PDSA, to wyjątkowo proste wykorzystanie podejścia naukowego (metody naukowej), które można zastosować do rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów, nie tylko w zakładzie produkcyjnym. Metoda naukowa polega na cyklicznym formułowaniu i testowaniu hipotez, analizie uzyskanych rezultatów oraz na wyciąganiu wniosków i korygowaniu pierwotnej teorii. Cykl Deminga zawdzięcza swoje podejście właśnie metodzie naukowej.

Etapy Cyklu Deminga

Cykl Demimnga to 4-etapowy, powtarzalny proces ciągłego doskonalenia, z założenia nieskończony, gdyż potencjał do poprawy jest nieograniczony, a usprawnienia zastosowane w poprzednim cyklu stanowią punkt wyjścia do hipotez dotyczących ulepszeń etapu następnego.

1. "Plan" to pierwszy, a zarazem naistotniejszy etap z cyklu ponieważ konsekwencje działań - zarówno pozytywne jak i negatywne - będą rzutowały na efektywność i rezultaty kolejnych faz cyklu. Warto więc oprzeć się pokusie przeskoczenia do etapu działania (Do) bez wnikliwej analizy problemu i opracowania planu działań. Czynności, które należy podjąć w fazie planowania to:

 • Stwierdzenie problemu, np: nadmierna ilość reklamacji od klientów, wzrost wartości złomu, niska wydajnosć produkcji, niestabilność procesu technologicznego, częste awarie maszyn,
 • Określenie potencjalnych przyczyn źródłowych - można do tego celu wykorzystać jedną z metod do tego przeznaczonych, np. Diagram Ishikawy (Diagram Ryby),
 • Przejrzenie danych historycznych, np. cyklicznych raportów, sygnałów z maszyn, korespondencji z klientami,
 • Określenie celów, które będą podstawą miary sukcesu po zastosowaniu i oszacowaniu rezultatów wdrożonych zmian,
 • Stworzenie planu działań tzw. eksperymentów, które mają za zadanie przetestowanie postawionych hipotez.

2. "Do" to etap, w którym w minimalnym zakresie wdrażany jest plan działań opracowany w porzedniej fazie. To swego rodzaju prototyp, w oparciu o który testowana jest hipoteza oraz działania naprawcze, a także zbierane są wszelkie dane potrzebne do analizy przeprowadzonej w następnej fazie.

3. "Study" to etap, w którym analizowane są wszelkie dane uzyskane w poprzedniej fazie cyklu. Do analizy można wykorzystać wiele dobrze znanych narzedzi, jak choćby: wykres Pareto, inne wykresy, raporty tabelaryczne, słowem wszystko co pozwoli:

 • porównać stan bieżący ze stanem poprzednim,
 • porównać stan bieżący ze sytuacją oczekiwaną,
 • określić czy osiągnięty został zamierzony cel.

4. "Act" to ostatni etap cyklu, w którym na podstawie wyników analiz z etapu "Study" podejmowana jest decyzja o wdrożeniu testowanych zmian w szerszym zakresie lub o porzuceniu hipotezy i przejściu wprost do pierwszej fazy kolejnego cyklu. Proces ciągłego doskonalenia w oparciu o PDCA jest teoretycznie nieskończony. Dlatego niezależnie czy hipoteza została zwalidowana pozytywnie czy nie, po zakończeniu kroku "Act" należy rozpocząć kolejny cykl będąc bogatszym o wyniki analiz i pozyskaną wiedzę.

Etapy Cyklu Deminga

Cykl PDCA/PDSA w Action Plan

Oprogramowanie Action Plan umożliwia wdrożenie schematu ciągłego doskonalenia PDCA/PDSA i monitorowanie procesu na każdym etapie. System dostarcza wielu narzędzi, które zostały zaprojektowane tak, aby osoby, odpowiedzialne za wprowadzenie i nadzorowanie ciągłej poprawy z wykorzystaniem Cyklu Deminga, dysponowały pełną wiedzą na temat postępu prac i uzyskanych rezultatów.

Nie sposób tu wymienić wszystkich funkcji systemu, które są przydatne we wdrożeniu PDCA. Dlatego poniżej wymienione zostały tylko te najistotniejsze:

 • Tworzenie zarówno prostych jak i zaawansowanych planów działań z odpowiednio przypisanymi odpowiedzialnościami i określonymi terminami,
 • Dostęp do raportów i wykresów w czasie rzeczywistym, a także możliwość eksportu surowych danych do formatu XLSX celem przeprowadzenia specyficznych analiz,
 • Automatyczne nadzorowanie terminowości działań połączone z wysyłaniem powiadomień email i na telefon,
 • Możliwość definiowania wielu kontroli wdrożonych zmian w dowolnym czasie w przyszłości celem oszacowania ich skuteczności,
 • Obserwowanie stopnia i trendu poprawy na przestrzeni wielu cykli PDCA/PDSA,
 • Dostęp do gotowych szablonów planów działań wykorzystywanych w procesie ciągłego doskonalenia z wykorzystaniem Cyklu Deminga.
Cykl PDCA/PDSA w Action Plan

Kluczowe korzyści z wdrożenia Cyklu Deminga z wykorzystaniem oprogramowania Action Plan

Uporządkowany proces ciągłego doskonalenia - oprogramowanie Action Plan dedykowane jest wdrażaniu polityki ciągłego doskonalenia, w tym również przy zastosowaniu Cyklu PDCA/PDSA. Dzięki temu wszelkie dane wejściowe, informacje dotyczące postępu procesu, a także wyniki analiz znajdują się w jednym łatwo dostępnym narzędziu w uporządkowanej formie.

Oszczędność czasu - z informacji uzyskanych od aktualnych użytkowników aplikacji wynika, iż osiągają oni między 50% a 75% oszczędności czasu, który dotychczas poświęcali na zarządzanie planami działań i realizację zadań w ramach wdrażania polityki ciągłego doskonalenia w organizacji.

Większe zaangażowanie załogi - dysponując narzędziem, dzięki któremu każdy z uczestników procesu ciągłego doskonalenia może podjąć i wykonać przydzielone zadanie z komputera, tabletu lub telefonu, zwiększa się zaangażowanie całej załogi i następuje poprawa skuteczności współpracy międzywydziałowej.

Jak uruchomić Action Plan w 3 krokach?

Krok 1

Kliknij w link poniżej i wypełnij krótki formularz, w którym poprosimy Cię o podanie kilku podstawowych informacji o Twojej organizacji.

Krok 2

Jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą i wspólnie umówicie spotkanie online, na którym przekonasz się jak Action Plan sprawdzi się w Twojej organizacji.

Krok 3

Na podstawie uzyskanych informacji przygotujemy odpowiednio skonfigurowany Action Plan i udostępnimy do darmowego testowania nawet na 60 dni! W trakcie okresuy testowego pomagamy Ci jak najefektywniej wykorzystać narzędzie.